Uputstvo za pripremanje
fajlova za štampu

U cilju što postizanja što kvalitetnijeg finalnog proizvoda, uz zadovoljenje zadatih rokova, neophodno je da dostavljena priprema za štampu bude u skladu sa standardima.


Preuzmite detaljno uputstvo za pripremu fajlova koje nam dostavljate za štampu.


Poslovna dokumenta

Poslovni podaci
PDV obrazac

Uskoro

Modeli potojećih štancni u vektorskom formatu. Izaberite jednu od postojećih varijanti kesa, fascikli, kutija ili nekog drugog proizvoda.

  • Fascikle-registratori

  • Reklamne kese

  • CD omoti

  • Kutije

  • Koverte

  • Razno